Vid autogiroavtal kommer kundens konto att belastas den 28 varje månad under 12 månader. Dragningen sker av bolaget Basic Training Stockholm AB och på dragningen kommer det stå -basic T

Första dragningen sker samma månad efter ingånget Avtal.

Betalning belastar ditt konto den 28:e varje månad. När du blivit medlem hos oss (vid teckningsdagen) beräknas första betalningen på ingående teckningsdatum (samt förskott på full månadsavgift för nästkommande månad.

Du måste vara 18 för att fylla I AG, om du är under 18 måste autogirot stå på målsman, maila oss på ekonomi@tmttrainingcenter.se och skriv för vem autogirot gäller samt om du är målsman för någon. Alla våra autogiro med 12 månaders bindningstid. (förutom Bootcamp på 4 månader)

För att teckna ett autogiro gör Basic Training Stockholm AB en kreditupplysning. Om du har tidigare anmärkningar kan du komma att bli nekad att teckna ett autogiro. Genom att godkänna detta avtal godkänner du också att Basic Training Stockholm AB har rätt att göra en kreditupplysning. Bindningstid för Thaiboxning autogiro är 12 månader – Bindningstid för Bootcamp autogiro är 4 månader

Exempel:

Om du blir kund den 10:e april så kommer ditt konto belastas den 28:e för kostnaden av tjugo dagar i april samt för hela maj månad.

Medlemsavgift på 400kr /år tillkommer och ska betalas vid första månads dragningen samt januari varje år. Större delen av dessa pengar går vidare till Svenska Budo & Kampsportsförbundet och då ingår även en liten försäkring ifall skadan skulle vara framme. Allt överskott går tillbaka till föreningen då inflationen och alla utgifter ökat. Medlemsavgiften betalas i januari varje år oavsett om du har sagt upp ditt autogiro eller inte..

Avtalets period väljs och godkänns på hemsidan. Priset varierar beroende på bindningstid.

Träningsavgiften belastar kundens konto oavsett träningsmängd.

Jag accepterar genom detta avtal att banken och Basic Training Stockholm AB kan använda mitt konto för autogiro.

Jag accepterar att tiderna kan ändras och att passen måste bokas via Gym Control appen.

Jag accepterar att jag kan bli avstängd om jag inte följer dem reglerna Basic Training Stockholm AB satt upp och tydliga instruerat om.

Om täckning saknas på kontot den 28:e så har Basic Training Stockholm AB rätt att göra tre försöks- dragningar. Om pengar ej kommit in på kontot skickas en faktura med påminnelseavgift på 60kr, detta ärendet sker via Ansvars Finans som köper tjänsten av Basic Training Stockholm AB

Efter en påminnelse skickas ärendet vidare till inkasso. (förutsatt att pengar ej betalats)

Vid byte av kontonummer/bank åligger det kunden att informera den nya banken om medgivande till betalning.

Det åligger också kunden att informera Basic Training om eventuella ändringar gällande adresser och kontonummer. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogiro rutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbeta med BGC:s uppgifter till ett adressregister Uppsägning av avtalet är ej möjligt under bindningstiden. Det är godkänt att frysa kortet mot uppvisande av läkarintyg, mot tiden läkarintyget påvisar, förutsatt att det framgår tydligt att kunden ej kan utöva sporten som bedrivs i verksamhetens lokaler.

Vid graviditet går kortet att frysa (mot läkarintyg) Vid frysning förlängs avtalet med dem månader som sjukskrivning påvisats. Vid graviditet fryses/förlängs autogiro avtalet med sjukskrivningsperioden och sätts igång automatiskt 12 veckor efter födsel. Exempel. Om du har fryst kortet en månad så förlängs kortet en månad efter att din ordinarie bindningstid gått ut.

Om du är gravid och inte tränar på 6 månader pga. komplikationer så kan du frysa kortet under 6 månader + 12 veckor efter förlossning (avtalet förlängs då 6månader+12 v).

Om uppsägning sker utan läkarintyg har Basic Training Stockholm AB rätt att lägga in medgivandet igen eller skicka ärendet till inkasso, detta gällande resterande månadsbetalningar av autogiro avtalet. Om kunden ej väljer att betala inkassokravet har Basic training Stockholm AB rätt att skicka vidare ärendet/skulden till kronofogden.

Autogiro avtalet förlängs automatiskt månadsvis om inte skriftlig uppsägning skett till ekonomi@tmttrainingcenter.se

Uppsägning måste senast ske månaden innan sista dragningen av din bindningstid , om detta inte sker debiteras kontot månadsvis med en månads uppsägning, fortlöpande.

Om autogirot bindningstid gått ut och förlängning ej gjorts , kommer kundens autogiro bli debiterat med 100 kr mer per månad än ordinarie pris. Det åligger kunden ansvar för att förlänga autogirot .

Det åligger också kunden att ha koll på alternativt fråga när avtalet/bindningstiden löper ut. Basic Training Stockholm AB skickar inte ut några slutfakturor utan all betalning sker via autogirodragningar. Om avtalet sägs upp långt innan avtalet löper ut är det kundens ansvar att återkomma tidigast två månader innan avtalet löper

Force Majeure

Vid krig eller krigsliknande situationer,naturkatastrofer eller epidemi/pandemi har Basic training Stockholm AB rätt att stänga verksamheten under begränsad period , utan att ersätta medlemmen. Basic Training ska försöka ersätta medlemmen med förlorad träningstid met liknande upplägg exempelvis som förlängd träning eller liknande evenemang/event/digital träning ii största möjliga utsträckning.

 

Vid frågor kontakta

ekonomi@tmttrainingcenter.se