Betalningsvillkor:

 • Vid autogiroavtal: Kundens konto debiteras den 28:e varje månad under 12 månader. Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt, om inget avtalats skriftligen.
 • Kunden kommer bli debiterad för utrustning om denna tagit ut detta och ångrar sig inom ångerätten eller det som avtalats. Denna avgift är 1200kr.
 • Första dragningen: Initieras samma månad som avtalet ingås av Basic Training Stockholm AB, identifierat som ”-basic T”.
 • Betalning: Sker den 28:e varje månad efter medlemskap start samt förskottsbetalning för nästkommande månad.Detta medför att första dragningen kan bli på ett högre belopp.
 • Medlemsavgift/försäkring debiteras årligen på 400 kr, såvida ej annat avtalats. Dvs Alla autogiron i thaiboxning på 12 månader kommer betala medlemsavgift 2 ggr, en gång vid ingånget avtal och en gång i januari för nästkommande året. försäkringen gäller vid olycka och avgiften täcker  även Budo-kampsports avgift för medlemmen i förbundet.

Bindningstid och ålderkrav:

 • Ålderskrav: Minst 18 år för att underteckna autogiroavtalet.
 • Minderåriga medlemmar: Autogirot tecknas av målsman.
 • Bindningstid: 12 månader för alla autogiroavtal, med undantag för Bootcamp (4 månader).

Kreditvärdighet och avtalsteckning:

 • Kreditupplysning: Genomförs av Basic Training Stockholm AB innan autogiroavtalet godkänns.
 • Samtycke: Godkännande av avtalet innebär samtycke till kreditupplysning.
 • Medlemskap går ej att nedgradera till billigare avtal under bindningstid.
 • Medlemskap går att uppgradera vid bindningstid , då påbörjas ett nytt avtal på 12 månader.

Betalningsförfarande vid otillräckliga medel:

 • Försöksdragningar: Tre försök sker vid otillräcklig täckning den 28:e.
 • Inkasso: Utebliven betalning överlämnas till Ja Finans och Inkasso.
 • Vid er indrivet ärende av inkassobolag kan Basic training Stockholm AB välja att sälja fakturan till kronan finans.

Medlemsavgifter och betalningssätt:

 • Årlig medlemsavgift: 400 kr vid första dragningen och i januari årligen oavsett löptid på autogirot.
 • Finansiering: Avgiften stödjer Svenska Budo & Kampsportsförbundet och inkluderar försäkring.

Uppsägningsvillkor:

 • Uppsägning ej möjlig under bindningstiden.
 • Skriftlig uppsägning: Krävs till ekonomi@tmttrainingcenter.se senast en månad före bindningstidens slut.
 • Avtalet förlängs automatiskt med en månads uppsägningstid
 • Obundet avtal: Möjlig avgiftshöjning med 100 kr/mån vid utebliven uppsägning.

Konsekvenser vid bristande betalning och ändringar:

 • Avstängning: Bristande betalning kan leda till avstängning.
 • Ändringar: Medlem ansvarar för att uppdatera bankinformation.
 • Om du som medlem väljer att ta bort ditt autogiro under bindningstid har Basic Training rätten att söka om det pga avtalet
 • Om du som medlem tar bort ditt autogiro trots ditt autogiro löpt ut, men ingen skriftlig uppsägning skett, har Basic training rätt att söka om ditt medgivande

Force Majeure:

 • Oviss verksamhet: Vid krig, naturkatastrofer eller epidemier kan verksamheten temporärt stängas utan kompensation.

Övrigt:

 • Godkännande: Samtycke ges för bank- och autogiroanvändning av Basic Training Stockholm AB.
 • Bokningsvillkor: Tider och bokningar sker via Gym Control appen.
 • Regelverk: Medlem accepterar att följa Basic Training Stockholm AB:s regler.
 • Kontakt: För ytterligare info, kontakta ekonomi@tmttrainingcenter.se.
 • Frysningsvillkor: Möjligt att frysa kortet mot läkarintyg; förlängning sker enligt sjukskrivningsperioden . Frysning vid graviditet är möjligt vid uppvisande av läkarintyg. Frysning pausar medlemskap men påbörjas igen vid frysningens avslut.

När jag skickar in mitt medgivande och lämnar mina bankuppgifter godkänner jag allt som står här.