Vid autogiroavtal kommer kundens konto att belastas den 28 varje månad under 12 månader. Första dragningen sker samma månad efter ingånget Avtal. Du betalar alltid i förskott för nästkommande månad. Första delbetalningen kan erläggas med kort eller kontant . Medlemsavgift på 250k/år ska betalas vid första månadsdragningen. Avtalets period väljs och godkänns på hemsidan. Priset varierar beroende på bindningstid. Träningsavgiften belastar kundens konto oavsett träningsmängd  
Jag accepterar genom detta avtal att banken och Basic Training Stockholm AB kan använda mitt konto för autogiro.
Om täckning saknas på kontot den 28: e så har Basic Training Stockholm AB rätt att göra tre försöksdragningar. Om pengar ej kommit in på kontot skickas en faktura med påminnelseavgift på 60kr. Efter en påminnelse skickas ärendet vidare till inkasso. (förutsatt att pengar ej betalats)
Vid byte av kontonummer/bank åligger det kunden att informera den nya banken om medgivande till betalning. Det åligger också kunden att informera Basic Training om eventuella ändringar gällande adresser och kontonummer. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbeta med BGC:s uppgifter till ett adressregister Uppsägning av avtalet är ej möjligt under bindningstiden. Det är godkänt att frysa kortet mot uppvisande av läkarintyg, mot tiden läkarintyget påvisar. Vid graviditet går kortet att frysa (mot läkarintyg) Vid frysning förlängs avtalet med dem månader som sjukskrivning uppvisats. Vid graviditet fryses/förlängs autogiroavtalet med sjukskrivningsperioden och sätts igång automatiskt 12 veckor efter födsel. Exempel. Om du har fryst kortet en månad så förlängs kortet en månad efter att din ordinarie bindningstid gått ut. Om du är gravid och inte tränar på 6 månader pga. komplikationer så kan du frysa kortet under 6månader + 12 veckor efter förlossning (avtalet förlängs då 6månader+12 v)
Om uppsägning sker utan läkarintyg har Basic Training rätt att skicka en slutfaktura med resterande månadsbetalningar av autogiroavtalet. Avtalet ska sägas upp skriftligt till tullingemuaythai@gmail.com
Autogiro avtalet förlängs automatiskt om inte skriftlig uppsägning skett till itullingemuaythai@gmail.com uppsägning av kortet /ångerätt sker from ingående avtalsdatum och 14 dagar framåt utan debitering på ingående avtal. Du kan bli debiterad för nyttjad tjänst på plats och fakturerad i efterhand.
Uppsägning måste ske månaden innan sista dragningen, om detta inte sker debiteras en extra månadsdragning. Det åligger också kunden att ha koll på alternativt fråga när avtalet/bindningstiden löper ut. Basic Training Stockholm AB skickar inte ut några slutfakturor utan all betalning sker via autogirodragningar. Om avtalet sägs upp långt innan avtalet löper ut är det kundens ansvar att återkomma månaden innan avtalet löper ut. Vid uppsägning efter bindningstiden har Basic Training Stockholm en handläggningstid på 14 dagar. Detta betyder att om ditt avtal går ut den 28:e måste sägas autogiroavtalet sägas upp innan den 14:e samma månad för att inte bli debiterad för en extra månadsdragning. Vid frågor kontakta tullingemuaythai@gmail.comiskt om inte skriftlig uppsägning skett till tullingemuaythai@gmail.commånanden innan avtalet löper ut.

KONTAKTA OSS:

 
Mail: tullingemuaythai@gmail.com

OM OSS

 
Vi vet att alla inte kommer bli proffs inom thaiboxning, vi vet att ytterst få vill ställa sig i ringen, vår förmåga är att se vad du vill gör oss unika, och 99% av alla som utöver thaiboxning idag tränar på motionsnivå.