Vid autogiroavtal kommer kundens konto att belastas den 28 varje månad under 12 månader. Dragningen sker av bolaget Basic Training Stockholm AB och på dragningen kommer det stå -basic T

Första dragningen sker samma månad efter ingånget Avtal.

Betalning belastar ditt konto den 28:e varje månad. När du blivit medlem hos oss (vid teckningsdagen) beräknas första betalningen på ingående teckningsdatum (samt förskott på full månadsavgift för nästkommande månad.

Exempel:

Om du blir kund den 10:e april så kommer ditt konto belastas den 28:e för kostnaden av tjugo dagar i april samt för hela maj månad.

Medlemsavgift på 250k/år ska betalas vid första månadsdragningen och efter 12 månader igen om inte avtalet är uppsagt.

Avtalets period väljs och godkänns på hemsidan. Priset varierar beroende på bindningstid.

Träningsavgiften belastar kundens konto oavsett träningsmängd.

Jag accepterar genom detta avtal att banken och Basic Training Stockholm AB kan använda mitt konto för autogiro.

Om täckning saknas på kontot den 28:e så har Basic Training Stockholm AB rätt att göra tre försöksdragningar. Om pengar ej kommit in på kontot skickas en faktura med påminnelseavgift på 60kr, detta ärendet sker via Ansvars Finans.

Efter en påminnelse skickas ärendet vidare till inkasso. (förutsatt att pengar ej betalats)
Vid byte av kontonummer/bank åligger det kunden att informera den nya banken om medgivande till betalning.

Det åligger också kunden att informera Basic Training om eventuella ändringar gällande adresser och kontonummer. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbeta med BGC:s uppgifter till ett adressregister Uppsägning av avtalet är ej möjligt under bindningstiden. Det är godkänt att frysa kortet mot uppvisande av läkarintyg, mot tiden läkarintyget påvisar, förutsatt att det framgår tydligt att kunden ej kan utöva sporten som bedrivs i verksamhetens lokaler.

Vid graviditet går kortet att frysa (mot läkarintyg) Vid frysning förlängs avtalet med dem månader som sjukskrivning uppvisats. Vid graviditet fryses/förlängs autogiroavtalet med sjukskrivningsperioden och sätts igång automatiskt 12 veckor efter födsel. Exempel. Om du har fryst kortet en månad så förlängs kortet en månad efter att din ordinarie bindningstid gått ut.

Om du är gravid och inte tränar på 6 månader pga. komplikationer så kan du frysa kortet under 6månader + 12 veckor efter förlossning (avtalet förlängs då 6månader+12 v).

Om uppsägning sker utan läkarintyg har Basic Training Stockholm AB rätt att lägga in medgivandet igen eller skicka ärendet till inkasso, detta gällande resterande månadsbetalningar av autogiroavtalet. Om kunden ej väljer att betala inkassokravet har Basic training Stockholm AB rätt att skicka vidare ärendet/skulden till kronofogden.

Autogiro avtalet förlängs automatiskt månadsvis om inte skriftlig uppsägning skett till ekonomi@tmttrainingcenter.se

Uppsägning måste senast ske månaden innan sista dragningen av din bidningstid , om detta inte sker debiteras kontot månadsvis med en månads uppsägning, fortlöpande.

Det åligger också kunden att ha koll på alternativt fråga när avtalet/bindningstiden löper ut. Basic Training Stockholm AB skickar inte ut några slutfakturor utan all betalning sker via autogirodragningar. Om avtalet sägs upp långt innan avtalet löper ut är det kundens ansvar att återkomma tidigast två månader innan avtalet löper ut.

Vid uppsägning efter bindningstiden har Basic Training Stockholm AB en handläggningstid på 14 dagar.

Detta betyder att om ditt avtal går ut den 28:e måste autogiroavtalet sägas upp innan den 14:e samma månad för att inte bli debiterad för en extra månadsdragning.

Uppsägning av kortet /ångerätt sker from ingående avtalsdatum och 14 dagar framåt utan debitering på ingående avtal. Du kan bli debiterad för nyttjad tjänst på plats och fakturerad i efterhand.

Vid frågor kontakta ekonomi@tmttrainingcenter.se

KONTAKTA OSS:

 
Mail: tullingemuaythai@gmail.com

OM OSS

 
Vi vet att alla inte kommer bli proffs inom thaiboxning, vi vet att ytterst få vill ställa sig i ringen, vår förmåga är att se vad du vill gör oss unika, och 99% av alla som utöver thaiboxning idag tränar på motionsnivå.