';
side-area-logo
Personuppgifter & GDPR

Om personuppgifter

För att föreningens verksamhet ska kunna föras på bästa sätt, behöver vi få låna dina personuppgifter.
Det är därför viktigt för oss att du vet att de hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt, med hög nivå
på dataskydd och i enlighet med gällande regler.

Genom EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), har
integritetsskyddet för personuppgifter för dig som privatperson höjts. Regleringen gäller i hela
EU/EES. Det innebär att det är samma regler för alla företag och föreningar, stora som små, i hela EU.

Du ska kunna känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Därför har vi tagit fram en
personuppgiftspolicy som förklarar hur vi samlar in och använder den information vi har om dig. Vi
behandlar enbart sådana personuppgifter som behövs för vår relation med dig som medlem.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter samt ladda ner registerutdrag.